ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ old

 • Πρόεδρος: ΚΑΜΝΗΣ Γεώργιος

 • Αντιπρόεδρος: ΔΑΦΝΙΑΣ Νικόλαος

 • Γενικός Γραμματέας: ΜΑΛΑΤΖΗΣ Ευστράτιος

 • Ταμίας: ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Νικόλαος

 • Αναπληρωματικός Ταμίας: ΧΑΪΤΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος

 • Έφορος Optimist: ΡΟΥΣΣΟΥ Κατερίνα

 • Έφορος Laser: ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ Εμμανουήλ

 • Έφορος Windsurfing Α’: ΜΠΕΣΟΥΣΑΝΗ Φλωρεντινέ Μαργαρίτα

 • Έφορος Windsurfing Β΄: ΚΑΝΔΗΛΩΡΟΣ Χαρίλαος

 • Έφορος Υλικού & Εγκαταστάσεων: ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Αντώνιος

 • Δημόσιες Σχέσεις: ΚΑΖΟΥΚΑΣ Βασίλειος

 • Αναπληρωματικό Μέλος: ΜΑΡΑΓΚΑΚΗΣ Αντώνιος

 • Αναπληρωματικό Μέλος: ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΟΣ Λεωνίδας

 

  • Πειθαρχική Επιτροπή

  • Προεδρος: ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ Νικήτας

  • Μέλος: ΚΩΤΣΕΛΗΣ Ιωάννης

  • Μέλος: ΚΟΦΙΝΑΣ Γεώργιος

 

 • Εξελεγκτική Επιτροπή

 • Μέλος: ΚΑΛΛΙΚΗΣ Μιχαήλ

 • Μέλος: ΠΑΠΠΑ Αναστασία