ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑ

 

Βασικός σκοπός της σχολής είναι η εκμάθηση και η ενασχόληση με την ναυτική τέχνη ανεξάρτητα με το αν θέλουν να ακολουθήσουν τον δρόμο του πρωταθλητισμού.

Οι θέσεις καλύπτονται με αίτηση του ενδιαφερομένου κηδεμόνα και με τις παρακάτω προϋποθέσεις για τον υποψήφιο αθλητή – μαθητή

* η ηλικία του να είναι μεταξύ 5 και 12 ετών
* να γνωρίζει κολύμβηση (βάση υπεύθυνης δήλωσης του κηδεμόνα)
* ιατρική βεβαίωση από τον παιδίατρο ή Δημόσιο Νοσοκομείο που να βεβαιώνει ότι ο υποψήφιος είναι υγιής και ότι μπορεί να αθλείται στο άθλημα της Ιστιοπλοΐας.

Μετά την ολοκλήρωση των κύκλων εκμάθησης οι απόφοιτοι αθλητές έχουν τις προϋποθέσεις να διεκδικήσουν θέση στην προαγωνιστική ομάδα σύμφωνα με τις υφιστάμενες διαδικασίες.