ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Πρόεδρος

Γενικός Γραμματέας της Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας

ΚΑΜΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

 

  • Αντιπρόεδρος: Μαλαντζής Ευστράτιος

  • Γενικός Γραμματέας: Γιαννακάκος Λεωνίδας

  • Ταμίας: Χαϊτόπουλος Γεώργιος

  • Έφορος Optimist: Βεϊκος Δημήτριος

  • Έφορος Laser: Καντερές Ευάγγελος

  • Έφορος Windsurfing Α': Παπαϊωάννου Εμμανουήλ

  • Έφορος Windsurfing Β΄ και Μέλος της Εξελεκτικής Επιτροπής της Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας  : Μπεσουσάνη Φλωρεντίνη 

  • Έφορος Στίβου: Αγγελάκης Νικήτας

  • Έφορος  Υλικού & Εγκαταστάσεων: Αθανασόπουλος Αντώνιος

  • Μέλος: Γεωργακόπουλος Νικόλαος