ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ναυτικού Αθλητικού Ομίλου ΚΕΚΡΟΨ, κατόπιν αποφάσεως που ελήφθη κατά τη συνεδρίαση της 18/12/2022, καλεί όλα τα Μέλη του σε ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ που θα πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις του Ομίλου μας, στην παραλία της Αγίας Μαρίνας Κορωπίου, την 15/1/2023 ημέρα Κυριακή και ώρα 09.00 π.μ.

Θα τηρηθούν όλα τα μέτρα προστασίας κατά της Covid-19.

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗ
1. Εκλογή Προέδρου και Γραμματέα Γενικής Συνέλευσης
2. Διοικητικός Απολογισμός περιόδου 2022
3. Οικονομικός Απολογισμός περιόδου 2022
4. Προϋπολογισμός του έτους 2023
5. Ενημέρωση για το νέο καταστατικό για εναρμόνιση του με τις διατάξεις του νόμου Ν4726/2020
Σε περίπτωση που δεν υπάρχει απαρτία, η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί στις 11.00 π.μ. της ιδίας ημέρας και στον ίδιο χώρο.
Στη συνέλευση θα συμμετέχουν όλα τα Μέλη του Ομίλου μας, που έχουν εκπληρώσει τις ταμειακές τους υποχρεώσεις.