ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ναυτικού Αθλητικού Ομίλου ΚΕΚΡΟΨ, κατόπιν αποφάσεως που ελήφθη κατά το Συμβούλιο της 15/1/2022 καλεί όλα τα Μέλη του σε ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ που θα πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις του Ομίλου μας, στην παραλία της Αγίας Μαρίνας Κορωπίου, στις 30/1/2022 ημέρα Κυριακή και ώρα 09.00 π.μ.
Θα τηρηθούν όλα τα μέτρα προστασίας κατά της Covid-19.
 
ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗ
1. Εκλογή Προέδρου και Γραμματέα Γενικής Συνέλευσης
2. Διοικητικός Απολογισμός περιόδου 2021
3. Οικονομικός Απολογισμός περιόδου 2021
4. Προϋπολογισμός του έτους 2022
5. Τροποποίηση καταστατικού για εναρμόνιση του με το νέο αθλητικό νόμο Ν4726/2020 και για να καταστεί αυτό αρτιότερο, πληρέστερο και πιο λειτουργικό.

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει απαρτία η Γενική Συνέλευση θα επανέλθει στις 11.00 π.μ. της ιδίας ημέρας και στον ίδιο χώρο.
Στη συνέλευση θα συμμετέχουν όλα τα Μέλη του Ομίλου μας, που έχουν εκπληρώσει τις ταμειακές τους υποχρεώσεις.
 
Με αθλητικούς χαιρετισμούς
 
Ο Πρόεδρος 
Γεώργιος ΚΑΜΝΗΣ 
 
 
O Γενικός Γραμματέας
Λεωνίδας ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΟΣ