Διασυλλογικός Αγώνας “ΣΦΗΤΤΕΙΑ 2018”, Προσωρινά Αποτελέσματα 1ης Ημέρας