Μάθημα Windsurfing στον Κέκροπα

Πως Δουλεύει το Outhaul

Προπόνηση της αγωνιστικής ομάδας Techno293

Σήμερα μαθαίνουμε τον γάντζο με τα κρεμαστικά.