Κεκροπια 2013 – ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

kekropia_2013

Τα τελικά αποτελέσματα των ιστιοδρομιών:

KEKROPIA_2013_LASER_telika

KEKROPIA_2013_OPTIMIST_telika