ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ναυτικού Αθλητικού Ομίλου ΚΕΚΡΟΨ, κατόπιν αποφάσεως που ελήφθη κατά το Συμβούλιο της 1-10-14 καλεί όλα τα Μέλη του σε ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ που θα πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις του Ομίλου μας, στην παραλία της Αγίας Μαρίνας Κορωπίου, την 2-11-2014 ημέρα Κυριακή και ώρα 09.00 π.μ.

  • ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗ

  1. Εκλογή Προέδρου και Γραμματέα Γενικής Συνέλευσης

  2. Διοικητικός Απολογισμός περιόδου 2014

  3. Οικονομικός Απολογισμός περιόδου 2014

  4. Προϋπολογισμός του έτους 2015

  5. Δόκιμα Μέλη σε Τακτικά

  6. Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής – Αρχαιρεσίες.

 Σε περίπτωση που δεν υπάρχει απαρτία η Γενική Συνέλευση θα επανέλθει στις 11.00 π.μ. . της ιδίας ημέρας και στον ίδιο χώρο.

 Στη συνέλευση θα συμμετέχουν όλα τα Μέλη του Ομίλου μας, που έχουν εκπληρώσει τις ταμειακές τους υποχρεώσεις. Δικαίωμα ψήφου θα έχουν τα Μέλη, που έχουν ήδη συμπληρώσει 12 (δώδεκα) μήνες από την ημερομηνία εγγραφής τους έως την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης 2-11-2014

Με αθλητικούς χαιρετισμούς

Ο Πρόεδρος                                              O Γενικός Γραμματέας

 Γεώργιος Καμνής                                      Ευστράτιος Μαλατζής