Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ναυτικού Αθλητικού Ομίλου ΚΕΚΡΟΨ, κατόπιν αποφάσεως που ελήφθη κατά το Συμβούλιο της 15-01-2016 καλεί όλα τα Μέλη του σε ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ που θα πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις του Ομίλου μας, στην παραλία της Αγίας Μαρίνας Κορωπίου, την 31-01-2016 ημέρα Κυριακή και ώρα 09.00 π.μ.

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗ

1. Εκλογή Προέδρου και Γραμματέα Γενικής Συνέλευσης
2. Διοικητικός Απολογισμός περιόδου 2015
3. Οικονομικός Απολογισμός περιόδου 2015
4. Προϋπολογισμός του έτους 2016
5. Δόκιμα Μέλη σε Τακτικά
6. Κοπή Πίτας

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει απαρτία η Γενική Συνέλευση θα επανέλθει στις 11.00 π.μ. . της ιδίας ημέρας και στον ίδιο χώρο.

Στη συνέλευση θα συμμετέχουν όλα τα Μέλη του Ομίλου μας, που έχουν εκπληρώσει τις ταμειακές τους υποχρεώσεις.

Με αθλητικούς χαιρετισμούς

Ο Πρόεδρος                                                                     O Γενικός Γραμματέας

Γεώργιος ΚΑΜΝΗΣ                                                     Ευστράτιος ΜΑΛΑΤΖΗΣ