• Πρόεδρος: ΚΑΜΝΗΣ Γεώργιος

 • Αντιπρόεδρος Α: ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ Νικήτας

 • Αντιπρόεδρος Β: ΔΑΦΝΙΑΣ Νικόλαος

 • Γενικός Γραμματέας: ΜΑΛΑΤΖΗΣ Ευστράτιος

 • Ειδικός Γραμματέας: ΧΑΪΤΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος

 • Ταμίας: ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Νικόλαος

 • Αναπληρωματικός Ταμίας: ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΟΣ Λεωνίδας

 • Έφορος Optimist: ΡΟΥΣΣΟΥ Κατερίνα

 • Έφορος Laser: ΜΕΡΚΑΤΗΣ Ιούλιος

 • Έφορος Windsurfing: ΜΠΕΣΟΥΣΑΝΗ Φλωρεντίνε

 • Έφορος Εγκαταστάσεων: ΚΩΤΣΕΛΗΣ Ιωάννης

 • Δημόσιες Σχέσεις: ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Αντώνιος

 • Δημόσιες Σχέσεις: ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ Εμμανουήλ

 • Βοηθός Εφόρων: ΚΟΦΙΝΑΣ Γεώργιος